Български Русский English
Програма за развитие на персонала на „ТВЕЛ” стартира в академия „Сколково”
Понеделник, 16 Май 2011г. 13:47ч.
През тази година има 6 модула в Московското мениджърско училище. Всеки модул трае пет академични дни и включва важни аспекти от образователния процес. Най-напред има блокове по теория и анализ на реални ситуации от практиката в компания ТВЕЛ, както и експертни мнения на бизнесмени, политици, спортисти и хора на изкуството свързани с нашата дейност. Следва решаване на практически казуси, целящи използването на придобитите знания и открити дебати с мениджмънта на компанията. В последната фаза има групови задачи по стратегическо планиране в компанията и последна защита пред ръководството на ТВЕЛ. В допълнение има тренинги в Русия и в чужбина.

Първият модул, покриващ перспективите и стратегическото развитие на компания, започна на 10 май в „Сколково”.

Яков Коп, вицепрезидент отговорен за персонала на ТВЕЛ и Андрей Волков, ректор на академията „Сколково” поздравиха в първия ден участниците в обучението.
През първия модул, студентите ще слушат академичен блок на Juan Matthew, Професор по стратегия и Иновация от Великобритания и ще участват в симулация „Мениджмънт в атомната енергетика и инженеринг”.

Експерти на програмата са Игор Лешуков, директор на Държавния Департамент по Енергийна политика и енергийна ефективност на Руската федерация, Юри Удалцов, департамент по иновации и директор на GC ROSNANO и Михаил Куликов, вице-президент отговорен за стратегическото планиране в ТВЕЛ АД.  

Московска академия по мениджмънт „Сколково” е общ проект на Руски и чуждестранни бизнеси, които се кооперират, за да изградят бизнес училище от ново поколение. Московското мениджърско училище специализира в представянето на практически познания. Неговата мисия е да изгражда лидери, които да приложат познанията си в пазар на растежа. Сколково се характеризира с лидерство, дейности по предприемачество с фокус към пазари на растежа и иновативни методи за преподаване.

Проектът Московско училище по Мениджмънт Сколково се реализира с помощта на публично частно партньорство в рамките на приоритетния национален проект „Образование”.

Проектът е спонсориран само от частни инвеститори и не е финансиран от държавния бюджет. Председател на междуанродния борд на академията Сколково е президентът на Руската федерация Дмитрий Медведев.

От 2006 г. Сколково води кратки, образователни програми с отворен формат по мениджмънт за изпълнителни директори и мениджъри от средно ниво, както и специализирани модули по изисквания на конкретни компании. Първата MBA програма стартира през януари, а първата целодневна MBA програма стратира през Септември 2009 г.

ЗА ТВЕЛ

Горивната компания „ТВЕЛ” от състава на „Росатом” влиза във вертикално интегрирана структура на руския атомен отрасъл. ГК „ТВЕЛ” обединява производствени и научни ресурси в сферата на производството на ядрено гориво, разделително-сублиматен комплекс, а също и производство на газови центрофуги и оборудването към тях. Горивната компания „ТВЕЛ” е създадена с цел достигане на оптималната структура в управлението на предприятията с ядрено-горивен цикъл, повишение на ефективността на работата им и конкурентоспособността на глобалния пазар.

 

Реклама