Български Русский English
ТВЕЛ обсъжда възможност за създаването на производство за перспективни електрически централи
Сряда, 11 Май 2011г. 18:01ч.
В своята откриваща реч, Андрей Андрианов, изпълнителен директор на отдел „Развитие и управление на общопромишлената дейност” в ОАО ТВЕЛ отбеляза, че основната цел е разширяване на продукцията с общопромишлено значение до обемите на продукция за ядрената индустрия и ядреният горивен цикъл и добави:
„Имаме всичко необходимо за постигането на тази цел: производствени мощности, технологии, суровини”. По неговите думи едно от многообещаващите направления е производството на горивни клетки с твърди оксиди и базирани на тях малки електрически централи. 

 Днес не само се правят изследвания в тази област, но и се провеждат ресурсни изпитания на автономен електрогенератор работещ с твърдооксидни горивни клетки в OOO „Газпром Трансгаз Екатерининбург”. „Изпитанията вървят успешно и можем да говорим за успешен опит в изграждането на такива централи”, отбеляза Андрей Андреанов. „На този етап за нас не само е важно да запознаем потенциалните потребители на централи на електрически батерии с възможностите на ОАО „ТВЕЛ”, но и да чуем какви са техните конретни нужди за независими източници на ток, за да разберем какво точно се очаква от нас”, допълни той. 
 
По мнението на Мирон Боргулев, Главен специалист в отдел „Стратегическо управление” в държавна корпорация „Росатом”, горивните клетки базирани на твърд оксид заемат много важна ниша на енергийния пазар. В същия момент на пазара няма значим играч, който да предлага продукт отговарящ на изискванията на клиентите. Като пример Боргулев даде предприятието Газпром, което при изграждането на своите тръбопровиди ползва термоелектрически преобразователи, които имат по-нисък коефициент на ефективност от твърдооксидните горивни елементи.  „Този факт демонстрира колко перспективни са твърдооксидните горивни елементи”,  отбеляза Боргулев. 

Електрохимическите генератори използващи горивни клетки с твърди оксиди директно превръщат химическата енергия  в електрическа енергия. Техният коефициент на полезно действие е два пъти по-висок от този двигателите с вътрешно горене. Тези централи са без съмнение много необходими. Ако преди поръчките за тази технология за идвали предимно от отбранителната и космическата индустрия, то днес тя е необходима и в много други отрасли. 

В хода на дискусията зам.-директорът на отдел „Управление на енергетиката” в „Газпром” Игор Белоусенко поясни, че в тежки климатични условия електрохимическите генератори са незаменими поради високата им надеждност, възможността за продължителна експлоатация без ремонти и ниската им цена.
 
Андрей Андрианов, зави, че Горивната Компания е готова да организира производството на такива централи базирани на електрохимически преобразуватели, които се произвеждат в ОАО УЕХК, част от ГК „ТВЕЛ”, като бъдат въведени в производството и ЧМЗ и „Сибирския механически комбинат” и научни центрове като и „Институтът за високотемпературна електрохимия Уралско отделение РАН, държавното предприятие „РФЯЦ – ВНИИТФ” и Руския национален център „Курчатовский институт”. „Тези разработки, за които днес имаме производствен капацитет и ресурси, ще ни позволят да разчитаме на успешна реализация в това направление” – допълни той.    

ЗА ТВЕЛ

Горивната компания „ТВЕЛ” от състава на „Росатом” влиза във вертикално интегрирана структура на руския атомен отрасъл. ГК „ТВЕЛ” обединява производствени и научни ресурси в сферата на производството на ядрено гориво, разделително-сублиматен комплекс, а също и производство на газови центрофуги и оборудването към тях. Горивната компания „ТВЕЛ” е създадена с цел достигане на оптималната структура в управлението на предприятията с ядрено-горивен цикъл, повишение на ефективността на работата им и конкурентоспособността на глобалния пазар.

 

Реклама